Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009

Εικόνες στίχοι μουσκήγιατί υπάρχουν άλλες δεκαέξι ώρες πέρα απ' τη δουλειά μας...